Logo Shaddow

                                             

  پایپکس با تولید مجموعه ای وسیع از انواع  اتصالات  قدرت انتخاب فراوانی را در اختیار پروژه ها, مهندسان و جامعه تاسیساتی از لحاظ کاربری, قیمتی و کیفیتی قرار میدهد که در هیچ شرکتی در کشور قابل ارایه نمی باشد. 

 

                                            برای توضیحات بیشتر روی آیکونهای اتصالات مختلف در بالا کلیک نماييد