Logo Shaddow
       
 

نحوه آببندی در این اتصالات به صورت پرس کردن حلقه استنلس استیل (Stainless Steel) به وسیله ابزار مخصوص پرس است که لوله را به سر لوله پرس می کند. برای اطمینان بیشتر از نحوه قرار گرفتن لوله بر روی سرلوله، در انتهای حلقه استیل حفره هایی وجود دارد که مجری را از قرار گرفتن لوله در محل خودش مطمئن سازد. در ساخت اتصالات پرسی پایپکس از روش مطمئن فورج و دستگاههای تراش پیشرفته CNC با بکارگیری مرغوبترین مواد اولیه استفاده می شود.

بهنر است اتصالات پرسی پایپکس در لوله کشی روی کار و زیر سقف کاذب استقاده شود و نصب آن در زیر کار توصیه نمی شود.

  اتصالات پرسی پایپکس