Logo Shaddow

                                             

 

                                                 پایپکس با تولید مجموعه ای وسیع از انواع  اتصالات  قدرت انتخاب فراوانی را در اختیار پروژه ها, مهندسان و جامعه تاسیساتی

                                                 از لحاظ کاربری, قیمتی و کیفیتی قرار میدهد که در هیچ شرکتی در کشور قابل ارایه نمی باشد. 

 

                                            برای توضیحات بیشتر روی آیکون  اتصالات مختلف در بالا کلیک نماييد